Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
1025 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Metaptixiako.gr

 • Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών". Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που οδηγεί στα εξής Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης: 1. Θεωρητική Πληροφορική 2. Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων 3. Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό 4. Δικτύωση Υπολογιστών 5.

 • Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών συνδιοργανώνουν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων" Για περισσότερες πληροφορίες: - τηλέφωνο: 210-7275337 - e-mail: kkanavou@di.uoa.gr.

 • Πληροφορική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Πληροφορική".

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) στις κατευθύνσεις: - Ελεγκτική - Χρηματοοικονομική Ανάλυση - Διοίκηση (Μάνατζμεντ).

 • Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας

  Μεταπτυχιακά

  Η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας" με τρεις κατευθύνσεις: - Βασικής Έρευνας - Κλινικής Έρευνας - Κοινωνικής Ιατρικής Έρευνας Για περισσότερες πληροφορίες:.

 • Π.Μ.Σ. Κτηνιατρικής Σχολής

  Μεταπτυχιακά

  Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις παρακάτω κατευθύνσεις: A. Χειρουργική των Ζώων Συντροφιάς Β.

 • Eλληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Eπιστημών

  Μεταπτυχιακά

  Tο Tμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Eκπαίδευσης του ιδίου Πανεπιστημίου και με το Tμήμα Φιλοσοφικών και Kοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Kρήτης.

 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Χημικών Μηχανικών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις περιοχές: 1. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών 2. Περιβάλλον και Ενέργεια 3. Φυσικές, Χηµικές και Βιοχηµικές ∆ιεργασίες 4.

Back to Top