Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
1025 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Metaptixiako.gr

 • Πληροφορική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Πληροφορική".

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) στις κατευθύνσεις: - Ελεγκτική - Χρηματοοικονομική Ανάλυση - Διοίκηση (Μάνατζμεντ).

 • Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας

  Μεταπτυχιακά

  Η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας" με τρεις κατευθύνσεις: - Βασικής Έρευνας - Κλινικής Έρευνας - Κοινωνικής Ιατρικής Έρευνας Για περισσότερες πληροφορίες:.

 • Π.Μ.Σ. Κτηνιατρικής Σχολής

  Μεταπτυχιακά

  Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις παρακάτω κατευθύνσεις: A. Χειρουργική των Ζώων Συντροφιάς Β.

 • Eλληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Eπιστημών

  Μεταπτυχιακά

  Tο Tμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Eκπαίδευσης του ιδίου Πανεπιστημίου και με το Tμήμα Φιλοσοφικών και Kοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Kρήτης.

 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Χημικών Μηχανικών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις περιοχές: 1. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών 2. Περιβάλλον και Ενέργεια 3. Φυσικές, Χηµικές και Βιοχηµικές ∆ιεργασίες 4.

 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στους ακόλουθους κλάδους: A. Στον κλάδο της Ιστορίας 1. Αρχαία Ιστορία 2. Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία 3.Νεότερη και Συγχρονη Ελληνική και Παγκόσμια Ιστορία 4.

 • Παιδαγωγική Επιστήμη

  Μεταπτυχιακά

  Ο Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην "Παιδαγωγική Επιστήμη" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διεθνή Εκπαίδευση β) Ειδική Αγωγή γ) Ιστορική Παιδαγωγική δ).

 • Ναυτιλία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Ναυτιλία" με κατευθύνσεις: Α. Οικονομική Ειδίκευση Α1. Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοικονομική Ειδίκευση Α2. Διεθνείς Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα Β. Διοικητική Ειδίκευση Β1.

Back to Top