Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
1103 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Metaptixiako.gr

 • Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

  Μεταπτυχιακά

  Οι Σχολές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο "Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες".

 • Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς" με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: - Χρηματοοικονομική Μηχανική - Μηχανική της Διοίκησης.

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με συμμετέχοντες φορείς το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, το Τμήμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 • Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις "Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής" στις εξής τρεις ειδικεύσεις: 1) Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες.

 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Πολιτικού Μηχανικού στις κατευθύνσεις: 1. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών 2.

 • Αρχιτεκτονική Τοπίου

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αρχιτεκτονική Τοπίου», «Landscape Architecture». Το Π.Μ.Σ.

 • Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε δύο Ειδικεύσεις: A. Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής B.

 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Φιλολογίας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: - Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Λατινική Φιλολογία - Νεοελληνική Φιλολογία - Γλωσσολογία - Βυζαντινή Φιλολογία - Λαογραφικές Σπουδές.

 • Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων

  Μεταπτυχιακά

  Το ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kingston της Μ. Βρετανίας οργανώνει ΠΜΣ μερικής φοίτησης, που οδηγεί στην απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης MSc in Networking and Data Communnications (Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων).

 • Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων" Για περισσότερες πληροφορίες: - τηλέφωνο: 2610-969999.

Back to Top