Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
1269 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Metaptixiako.gr

 • Ψυχολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Ψυχολογία». Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ψυχολογία» με τρεις Ειδικεύσεις: «Θετική Ψυχολογία» (Positive Psychology).

 • Ιστορική Δημογραφία

  Μεταπτυχιακά

  ο Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι.

 • Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών που οδηγεί στη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα "Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας".

 • Τεχνολογία της Ενέργειας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών και Φυσικών Επιστημών (School of Engineering and Physical Sciences) του Πανεπιστημίου Heriot-Watt της Σκοτίας του Ηνωμένου Βασιλείου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Μεταπτυχιακά

  Το ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Kentucky (U.S.A.) υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).

 • Βιώσιμη Ανάπτυξη

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Βιώσιμη Ανάπτυξη" σε τρεις (3) κατευθύνσεις: 1. Τοπική Ανάπτυξη, 2. Διαχείριση Περιβάλλοντος 3. Αγωγή του Καταναλωτή Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ.

 • Πληροφορική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Πληροφορική", το οποίο οργανώνεται στο πλαίσιο της ελληνο-γαλλικής πανεπιστημιακής συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και των γαλλικών Πανεπιστημίων Joseph Fourier (Grenoble).

 • Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) in «Banking and Finance».

Back to Top