Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
1269 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Metaptixiako.gr

 • Προσομοίωση και Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο "Προσομοίωση και Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού".

 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ σε συνεργασία με τις Σχολές Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ).

 • Οπτική και Όραση

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Ιατρικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οπτική και Όραση».

 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) στη Στατιστική (Master of Science (Μ.Sc.) in Statistics)».

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα: α) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και β) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, και γ) το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 • Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου υλοποιεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα». Το Π.Μ.Σ. «Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών». Το Π.Μ.Σ. «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών» απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων (4).

Back to Top