Μεθοδολογίες Έρευνας
Συγγραφή και Οπτικοποίηση Σεναρίου
Βίντεο Τέχνη
Κινούμενα Γραφικά και Ψηφιακή Εικονογράφηση
Εφαρμογές Διαδικτύου
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου
Αλληλεπίδραση και Διεπαφές Υπολογιστικής Φυσικής
Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων
Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος
Διαδραστικές Εγκαταστάσεις
Τέχνη Ήχου
Τριδιάστατος Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Προβολή
Οπτικοακουστικά Συστήματα Εναλλακτικής Πραγματικότητας
Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΟπτικοακουστικές Τέχνες
στην Ψηφιακή ΕποχήΤμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
avarts.ionio.gr/ada