Τίτλος:
Π.Μ.Σ. Τμήματος Φιλολογίας
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 10/09/2017 έως 30/09/2017
Προθεσμία:
30/09/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στις κατευθύνσεις:

1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Λατινική Φιλολογία
3. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία
4. Νεοελληνική Φιλολογία
5. Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία
6. Θεωρητική Γλωσσολογία
7. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
8. Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2310-995260, 995246
- e-mail: info@lit.auth.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Π.Μ.Σ. Τμήματος Φιλολογίας που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.