Τίτλος:
Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία
Γνωστικό αντικείμενο:
Γεωπονικές Επιστήμες
Επιστήμες Υγείας
Θετικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμες Διοίκησης
Δασικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 25/09/2017
Προθεσμία:
25/09/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο "Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία" με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα "Sustainability and Environment in Agriculture" στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

- Επιστήμες Φυτών και Περιβάλλοντος
- Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
- Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής Τροφίμων

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 25520- 41164
- e-mail: ekourtid@ores.duth.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Γεωπονικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.