Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 4 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης

 • Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία

  Μεταπτυχιακά

  Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Γενική Κατεύθυνση 2.

 • Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία

  Μεταπτυχιακά

  Η Εθνική Σχολή Δημόσια Υγείας σε σύμπραξη με το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) το οποίο απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) με τίτλο "Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία" στις εξής επιμέρους εξειδικεύσεις: 1.- Λειτουργοί Δημόσιας Υγείας 2.- Πρότυπα και συμπεριφορές Υγείας - Προαγωγή Υγείας Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

  Μεταπτυχιακά

  Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Γενική Κατεύθυνση 2. Οικονομική Αξιολόγηση 3.

 • Δημόσια Υγεία

  Μεταπτυχιακά

  Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Δημόσια Υγεία" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Γενική Κατεύθυνση 2. Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας 3. Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία 4.

Back to Top