Τίτλος:
Τεχνο - Oικονομικά Συστήματα
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμες Διοίκησης
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 30/10/2017 έως 01/12/2017
Προθεσμία:
01/12/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα" στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α. Διοίκηση Τεχνολογίας
β. Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2107722552 – 2107724317
- e-mail: technoeconomic@epu.ntua.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Τεχνο - Oικονομικά Συστήματα που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Οικονομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.