Τίτλος:
Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 28/04/2017
Προθεσμία:
28/04/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" στις ακόλουθες κατευθύνσεις και ειδικεύσεις:

1. Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
- Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στη Διοίκηση
- Στρατηγικές Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων στη Διοίκηση των Σχολικών Συγκροτημάτων
- Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στον Τουριστικό Τομέα
- Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στις Βιομηχανίες - Επιχειρήσεις
- Στρατηγικές και Τεχνικές Διαχείρισης Κρίσεων στο Εθνικό και Διεθνές Περιβάλλον

2. Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
- Τεχνικές Διαχείρισης, Προστασίας και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος
- Διδακτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος
- Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

3. Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
- Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι
- Οικονομία και Ανάπτυξη
- Κοινωνική Πολιτική και Πολιτισμός

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210 - 727 4825, 7274783, 7274377
- e-mail: edcm@edcm.edu.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.