Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 15 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης

 • Παιδαγωγική της Μουσικής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Παιδαγωγική της Μουσικής" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Διεύθυνση Σχολικής Χορωδίας 2.

 • Παιδαγωγικη της Μουσικής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Παιδαγωγική της Μουσικής από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την απόφασης της 7ης Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 • Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική" στις εξής κατευθύνσεις: 1. Βιοπληροφορική και Υπολογιστική Βιολογία 2.

 • Οπτιοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Οπτιοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή" στις εξής κατευθύνσεις: 1. Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτιοακουστικές Τέχνες 2.

 • Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τις εξής κατευθύνσεις: 1. Μουσική Δημιουργία 2. Μουσική Ερμηνεία 3. Μουσικολογία 4.

 • Πληροφορική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Πληροφορική" στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις: 1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα 2.

Back to Top