Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 323 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 7

 • ΑΓΡΟΒUSINESS

  Μεταπτυχιακά

  To Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "ΑΓΡΟΒUSINESS".

 • Οικονομικά της Εκπαίδευσης

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Οικονομικά της Εκπαίδευσης". Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ πλήρους φοίτησης που χαρακτηρίζεται ως ενταντικό, ορίζεται σε 1 έτος και σε 2 επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

 • Λογιστική & Ελεγκτική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Λογιστική & Ελεγκτική".

 • Κοινωνιολογία του Πολιτισμού (Cultural Sociology)

  Μεταπτυχιακά

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου θράκης (Δ.Π.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Κοινωνιολογία του Πολιτισμού (Cultural Sociology).

 • Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά (Computational Finance)

  Μεταπτυχιακά

  To Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο "Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά (Computational Finance)".

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μ.Β.Α.

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) διοργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση των Επιχειρήσεων - Master of Business Administration». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση των Επιχειρήσεων.

 • Computational Finance (Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά)

  Μεταπτυχιακά

  Kαινούργιο διατμηματικό μεταπτυχιακό του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο τίτλος του μεταπτυχιακού είναι Computational Finance (Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά). H ιστοσελίδα του προγράμματος είναι η http://comp-fin.uop.gr/ και η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://comp-fin.uop.gr/images/pdf/Call2016.pdf Ο αριθμός των.

 • Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων» (Technoeconomic Management of Telecommunication Systems). Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

 • Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)

  Μεταπτυχιακά

  To Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: Α. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Financial Risk Management) Β.

Back to Top