Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 296 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 7

 • Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων" στις ακόλουθες κατευθύνσεις οι οποίες δύνανται να υλοποιηθούν με την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία σε αίθουσα), με τη μικτή εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία σε αίθουσα.

 • Δίκαιο και Πληροφορική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Δίκαιο και Πληροφορική" (MSc in Law and Informatics) Για περισσότερες πληροφορίες: - τηλέφωνο: 2310 891654.

 • Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας".

 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών" (Master of Science in Tourism Management & Business Administration) στις ακόλουθες κατευθύνσεις: i. Διοίκηση Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Hotel & Hospitality Management) ii.

 • Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Education Management

  Μεταπτυχιακά

  To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά, του Πανεπιστημίου Eötvös Loránd University (ELTE) − σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Faculty of Social Sciences) στην Ουγγαρία και το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού Πανεπιστημίου Κιέβου – Ταράς Σεβτσένκο (National University of Kyiv – Taras Shevchenko − Department.

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive MBA

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive MBA" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Ελεγκτική - Εταιρική Διακυβέρνηση 2. Διοικητική Επιστήμη 3. Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων 4. Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μηχανική Το ΠΜΣ διαρκεί δυο εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής.

 • Δημόσια Οικονομική και Πολιτική – Master in Public Economics and Policy

  Μεταπτυχιακά

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του A.Ε.Ι Πειραιά T.T. προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική – (Master in Public Economics and Policy)» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η Δημόσια Οικονομική και Πολιτική και ο βασικός σκοπός είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

Back to Top