Τίτλος:
Διοίκηση Υπηρεσιών (πλήρους φοίτησης)
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικές Επιστήμες
Επιστήμες Διοίκησης
Υπόλοιπες Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 15/01/2018
Προθεσμία:
15/01/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών (πλήρους φοίτησης) στις ακόλουθες κατευθύνσεις κατευθύνσεις:

(α) Διοικητική Συμβουλευτική
(β) Ανάπτυξη και Διοίκηση Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού
(γ) Επικοινωνία - Διαφήμιση – Δημόσιες Σχέσεις

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210-8203874
- e-mail: msmfull@aueb.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών (πλήρους φοίτησης) που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Οικονομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.