Τίτλος:
Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Πλήρους και Μερικής Φοίτησης)
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 15/05/2017
Προθεσμία:
15/05/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Λογιστική και Χρηματοοικονομική" Πλήρους και Μερικής Φοίτησης στις κατευθύνσεις:

- Λογιστικής
- Διοικητικής Λογιστικής
- Ελεγκτικής
- Φορολογικής Λογιστικής
- Χρηματοοικονομικής
- Τραπεζικής Διοικητικής & Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
- Επενδύσεων Διαχείρισης Περιουσίας
- Χρηματοοικονομικής Μηχανικής

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210-8203633
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Πλήρους και Μερικής Φοίτησης) που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Οικονομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.