Τίτλος:
Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 17 Σεπτεμβρίου 2018
Προθεσμία:
17/09/2018 (ενεργό)
Πληροφορίες:

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας".

Το ΠΜΣ συνδυάζει φυσική παρουσία (65% των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα του Ά και Β εξάμηνού) και εξ αποστάσεως διδασκαλία (35%) .

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.