Τίτλος:
Επιστήμες της Αγωγής (Φ.Π.Ψ.) - Τομέας Παιδαγωγικής
Γνωστικό αντικείμενο:
Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 01/06/2017 έως 30/06/2017
Προθεσμία:
30/06/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

To Τμήμα Φιλοσοφίας–Παιδαγωγικής–Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιεί Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις "Επιστήμες της Αγωγής" με κατευθύνσεις:

- Iστορία και Kοινωνιολογία της Eκπαίδευσης
- Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Σχολείο
- Συγκριτική και Διαπολιτισμική Eκπαίδευση
- Διοίκηση και Aξιολόγηση στην Eκπαίδευση

Η πρόσκληση αφορά 10 θέσεις για την Κατεύθυνση "Διοίκηση και Aξιολόγηση στην Eκπαίδευση"

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 26510-05753, 07186
- παρακάτω σύνδεσμο
- ακόλουθο συνημμένο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής (Φ.Π.Ψ.) - Τομέας Παιδαγωγικής που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.