Τίτλος:
Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 30/04/2018
Προθεσμία:
30/04/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής" στις εξής κατευθύνσεις:

- Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
- Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή
- Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού
- Επιχειρηματική Ευφυία
- Tεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας
- Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών και Κινητών Υπηρεσιών
- Ψηφιακός Πολιτισμός

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210-4142105, 4142263
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.