Τίτλος:
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 26/06/2017 έως 28/08/2017 (έως 22/09/2017 μετά από παράταση)
Προθεσμία:
22/09/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια" στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

α) Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
β) Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 24610 68239
- e-mail: sec-mech@teiwm.gr, sdouvar@teiwm.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.