Τίτλος:
Προηγμένη Φυσικοθεραπεία
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Υγείας
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 31/12/2017 (έως 31/01/2018 μετά από παράταση)
Προθεσμία:
31/01/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» - “Master of Science in Advanced Physiotherapy”.

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο, φαξ: 22310 - 60177 & 60176
- email: mscphysio@teiste.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Προηγμένη Φυσικοθεραπεία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Υγείας ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.