Τίτλος:
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Ευέλικτες & online μορφές μάθησης
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 10/04/2017 (μετά από παράταση)
Προθεσμία:
10/04/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών" (Master of Science in Tourism Management & Business Administration) στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

i. Διοίκηση Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Hotel & Hospitality Management)
ii. Διοίκηση Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων & Αερομεταφορών(Airline Administration & Travel Management)
iii. Διοίκηση Ναυτικού Τουρισμού, Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας και Ακτοπλοίας (Management of Nautical Tourism, Cruises and Maritime Travel)
iv. Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών (Tourism Destination Marketing & Management)
v. Πολιτισιτκός Τουρισμός & Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων (Culture and Heritage Tourism & Management of Cultural Business)
vi. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Tourism Business Administration)

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2310013563
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Ευέλικτες & online μορφές μάθησης που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Οικονομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.