Από τους πρυτάνεις - Κίνηση προς τη νόμιμη και διαφανή διαχείριση των εσόδων των ιδρυμάτων χαρακτηρίζουν κύκλοι του υπουργείου Παιδείας την οδηγία να ενταχθεί το 25% των εσόδων από τα μεταπτυχιακά στους προϋπολογισμούς

Πριν από την εκπνοή του 2016, μέχρι το Σάββατο οι προϋπολογισμοί πανεπιστημίων και ΤΕΙ για το 2017 πρέπει να έχουν πάρει «πράσινο φως» από το υπουργείο Παιδείας. Όμως το σχετικό έγγραφο για την έγκαιρη και σωστή κατάθεσή τους από τα ΑΕΙ προκάλεσε τις αντιδράσεις πρυτάνεων και προέδρων. Η Οδηγία της προηγούμενης εβδομάδας τους καλεί να εντάξουν στον προϋπολογισμό τους το 25% των εσόδων από τα μεταπτυχιακά. Κι ενώ από αρμόδιους κύκλους του υπουργείου Παιδείας ερμηνεύεται ως εφαρμογή του νόμου και κίνηση στην κατεύθυνση της διαφάνειας, πανεπιστημιακοί κύκλοι εκφράζουν φόβους για την περαιτέρω γραφειοκρατικοποίηση της διαδικασίας απορρόφησης κονδυλίων.

“Όποιος αντιδρά με την Οδηγία είναι εναντίον των κανόνων” τονίζουν αρμόδιες πηγές από το υπουργείο, εξηγώντας ότι “μέχρι τώρα, που τα χρήματα αυτά ήταν στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας, δεν ήταν διάφανος ο τρόπος διαχείρισής τους, με αποτέλεσμα οι διοικήσεις των ΑΕΙ συχνά να ασκούν... προσωπική πολιτική με τα χρήματα αυτά”. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Οδηγία είναι κίνηση προς τη νόμιμη διαχείριση των εσόδων των ιδρυμάτων.

Η Οδηγία συνιστά μια κίνηση αυτοχρηματοδότησης των ιδρυμάτων με ίδια λεφτά, όπως τονίζουν πρόεδροι και πρυτάνεις - πλην όμως, και σήμερα το 25% των εσόδων από ΠΜΣ καταβάλλεται στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας, κατά τον Ν. 3685/2008, ώστε να καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυμάτων. Αυτό που αλλάζει είναι ότι τώρα τα ΑΕΙ καλούνται να καταβάλουν το ποσό αυτό στον προϋπολογισμό τους, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, θα καθυστερεί την απορρόφησή του.

Ο πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων Αθ. Καραμπίνης τόνιζε προς τους πρυτάνεις ότι παρέλκει σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς η μεταφορά του 25% στον τακτικό προϋπολογισμό, αφού και με σχετικά πρόσφατα νομοθετήματα έχει δοθεί η δυνατότητα στα πανεπιστήμια να καλύπτουν ποσοστό λειτουργικών εξόδων είτε μέσω του ΕΛΚΕ είτε μέσω της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου.

Πράγματι, πλέον προβλέπεται νομοθετικά (στον νόμο για την έρευνα 4386/2016) ότι η εκάστοτε Επιτροπή Ερευνών των ιδρυμάτων «έπειτα από έγκριση της συγκλήτου του πανεπιστημίου ή της συνέλευσης του ΤΕΙ δύναται να διαθέτει ετησίως ποσοστό ώς το 50% του αδιάθετου αποθεματικού του ΕΛΚΕ για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, εφάπαξ ή τμηματικά, είτε αποδίδοντάς το στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου ΑΕΙ, είτε αποδίδοντάς το στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του πανεπιστημίου, είτε διαχειριζόμενη η ίδια το ως άνω ποσό για λογαριασμό του ιδρύματος».

Με βάση τον νόμο αυτόν, άλλες πρυτανικές πηγές πιο ψύχραιμα εξηγούν ότι δεν υπάρχει λόγος αντιδράσεων στην Οδηγία, αφού δεν είναι παρά η εφαρμογή του.

Μ.ΚΩ. avgi.gr/