ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

EΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Καρυές

42 100, Τρίκαλα

Τηλ: 24310 47019

Φαξ: 24310 47057

Email: msc@pe.uth.gr

www:www.http://postgrad.pe.uth.gr/militaryfitness/index.php/el

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Π.Θ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά από 1-30 Ιουνίου 2017 (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier/ταχυδρομείο):

 1. Αίτηση Συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
 2. Βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
 3. Αντίγραφο πτυχίου
 1. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας
 1. Βεβαίωση εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας (εάν υπάρχει)
 2. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)
 3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχει)
 4. Επιστημονικές ανακοινώσεις (εάν υπάρχει)
 5. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με αμοιβή (εάν υπάρχει)
 6. Δεύτερο πτυχίο (εάν υπάρχει)
 7. Κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών (εάν υπάρχει)

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής και απόφοιτοι των στρατιωτικών σχολών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνάφεια του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Η συνάφεια του πτυχίου αξιολογείται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα πτυχία ΤΕΦΑΑ, απόφοιτων των Στρατιωτικών Σχολών, Ιατρικής, Φυσιοθεραπείας, Νοσηλευτικής είναι συναφή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 18 Μήνες (υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων)

1ο εξάμηνο= Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος (Ιανουάριος Εξεταστική)

Μαθήματα 1 εβδομάδα κάθε μήνα για 4 μήνες(2 εβδομάδες εξ αποστάσεως και 2 εβδομάδες με φυσική παρουσία)

2ο εξάμηνο= Φεβρουάριος-Μάιος (Ιούνιος Εξεταστική)

Μαθήματα 1 εβδομάδα κάθε μήνα για 4 μήνες(2 εβδομάδες εξ αποστάσεως και 2 εβδομάδες με φυσική παρουσία)

3ο εξάμηνο(2 επιλογές)= Πραγματοποίηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Διατριβής ή παρακολούθηση προσφερόμενων μαθημάτων.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στα 3.900 € τα οποία δίνονται σε 3 δόσεις.

Διεύθυνση Αποστολής Δικαιολογητικών:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΤΕΦΑΑ

Γραμματεία ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις»

Καρυές, 42100, Τρίκαλα

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2431047019

Email: msc@pe.uth.gr

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος: http://postgrad.pe.uth.gr/militaryfitness/index.php/el/