ΑΠΘ - ΠΜΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών»

Η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» παρατείνεται έως τη Δευτέρα 11/09/2017

Δείτε όλη την πληροφόρηση για την προκήρυξη και τις αιτήσεις για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» του ΑΠΘ εδώ