Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 9 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης

 • Αειφόρα Έργα Πρασίνου

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αειφόρα Έργα Πρασίνου». Το Π.Μ.Σ. έχει εντατικό χαρακτήρα και η χρονική διάρκεια για την απονομή Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Για τους φοιτητές που δεν επιθυμούν την ολοκλήρωση του προγράμματος σε τρία (3) εξάμηνα, αλλά επιθυμούν να επιλέξουν πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

 • Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική στις ακόλουθες δύο ειδικεύσεις: α. Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική β. Διοικητική των Επιχειρήσεων.

 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» στις ακόλουθες δύο ειδικεύσεις: α. Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών β. Μηχανικοί Δικτύων. Το Π.Μ.Σ. έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης.

 • Γεωργία και Περιβάλλον

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε σύμπραξη με τα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονική Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου και σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, οργανώνει και λειτουργεί το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Γεωργία και Περιβάλλον". Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Υδατοκαλλιέργειες - Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε σύμπραξη με το Τμήμα με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, υλοποιεί Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Υδατοκαλλιέργειες - Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών». Το ΠMΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής επιμέρους ειδικεύσεις: Υδατοκαλλιέργειες Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών Το Π.Μ.Σ.

 • Περιβάλλον και Αγροδιατροφή

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Διατροφής και Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου οργανώνουν και λειτουργούν το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή».

 • Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνδιοργανώνουν και λειτουργούν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων». Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων.

Back to Top