Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
1103 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Metaptixiako.gr

 • Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία

  Μεταπτυχιακά

  Η Εθνική Σχολή Δημόσια Υγείας σε σύμπραξη με το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) το οποίο απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) με τίτλο "Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία" στις εξής επιμέρους εξειδικεύσεις: 1.

 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

  Μεταπτυχιακά

  Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Γενική Κατεύθυνση 2. Οικονομική Αξιολόγηση 3.

 • Δημόσια Υγεία

  Μεταπτυχιακά

  Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Δημόσια Υγεία" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Γενική Κατεύθυνση 2. Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας 3. Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία 4.

 • Διατήρηση της Βιοποικιλότητας

  Μεταπτυχιακά

  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήματα Επιστημών της Θάλασσας και Περιβάλλοντος) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Montpellier II, Εργαστήριο ECOLAG (Laboratoire Ecosystemes Lagunaires), λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (M.Sc.) στην "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας" (BIODIV).

 • Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων

  Μεταπτυχιακά

  Οι Σχολές Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών και Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., με τη διοικητική υποστήριξη της πρώτης, υλοποιούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων".

 • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας".

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας σε σύμπραξη με το Staffordshire University της M. Βρετανίας υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση Επιχειρήσεων" (Master in Business Administration).

 • Επιστήμη της Διοίκησης

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας σε σύμπραξη με το Staffordshire University της M. Βρετανίας υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Επιστήμη της Διοίκησης" (Master of Science in Management). Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στην "Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων".

 • Ιατρική Πληροφορική

  Μεταπτυχιακά

  Η Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Α.Π.Θ. οργανώνουν και λειτουργούν "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής" στους τομείς: 1. Διαχείριση και επεξεργασία Ιατρικής και Βιομοριακής Πληροφορίας 2. Βιοϊατρική Τεχνολογία 3.

Back to Top