Όλα τα νέα για την παιδεία

 • Οι δικαιούχοι των δωρεάν μεταπτυχιακών

  Παιδεία

  Στην αξιοποίηση της περιουσίας τους καλούνται να προχωρήσουν τα ΑΕΙ αλλά και στην εκπόνηση σχεδίων με στόχο να έχουν δικά τους έσοδα, καθώς η χρηματοδότησή τους τελικά θα συνδέεται και με τις προσπάθειες που θα καταβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προς τους πρυτάνεις των ΑΕΙ, γνωστοποιώντας παράλληλα και μερικά από τα κριτήρια για τα δωρεάν μεταπτυχιακά.

 • Στον «αέρα» οι αυτοεκδότες συγγραμμάτων

  Παιδεία

  Σε απόσυρση επιστημονικών βιβλίων τα οποία επιλέγουν πολλοί Ελληνες φοιτητές θα οδηγήσει η απόφαση του υπουργείου Παιδείας (αρμοδιότητας της πρώην υπουργού Σίας Αναγνωστοπούλου) για κατάργηση του θεσμού του αυτοεκδότη, μετά την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου 2016-2017. Το θέμα έχει φθάσει στο γραφείο και του νέου υπουργού Κώστα Γαβρόγλου, με αίτημα την επανεξέτασή του.

 • Κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων με Σχολική Ψυχολογία

  Παιδεία

  Κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων με Σχολική Ψυχολογία (& Παιδαγωγική Ψυχολογία ή Εκπαιδευτική Ψυχολογία): 1. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα Ψυχολογίας ή από σχολή που προσφέρει βασικές σπουδές Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης και να έχει εφαρμογή στον μαθητικό πληθυσμό (προσχολικό/ΠΕ & ΔΕ). 2.

 • Σ.Αναγνωστοπούλου: 293 επιπλέον υποτροφίες για νέους επιστήμονες

  Παιδεία

  Η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας κάνει λόγο για ένα «σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση ανανέωσης των Ιδρυμάτων και κυρίως την ανάσχεση του ρεύματος φυγής των νέων επιστημόνων Στη «σημαντική ενίσχυση» των νέων επιστημόνων με 211 υποτροφίες που χορήγησε το ΙΚΥ αναφέρθηκε η Σία Αναγνωστοπούλου η οποία τόνισε ότι «με χαρά πληροφορήθηκα ότι υπεγράφη χθες, από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού.

 • Συνεργασία ΑΠΘ και Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίoυ Harvard

  Παιδεία

  Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Center for Hellenic Studies – “CHS”) του Πανεπιστημίου Harvard και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εγκαινιάζουν τη νέα συνεργασία «CHS Fellowships in collaboration with AUTH’s Department of Classics (Ερευνητικές Υποτροφίες του CHS σε συνεργασία με τον Τομέα Κλασικών Σπουδών του ΑΠΘ)». Η νέα συνεργασία επισφραγίστηκε σήμερα, Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017.

 • Θετική η αξιολόγηση των ΑΕΙ

  Παιδεία

  Στο σύνολό τους τα ελληνικά ανώτατα ιδρύματα κρίθηκε ότι υιοθέτησαν τις συστάσεις της προηγούμενης αξιολόγησης, πριν 4 χρόνια, κυρίως όσον αφορά στην προσαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών που παρέχουν Θετικά αξιολογήθηκαν όλα τα ΑΕΙ από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) της ανώτατης εκπαίδευσης. Πρόκειται για 22 πανεπιστήμια και 14 ΤΕΙ εκ των οποίων το 61,1% έλαβε «θετική αξιολόγηση».

 • Προβλήματα στις σχέσεις των ΑΕΙ με το υπουργείο Παιδείας

  Παιδεία

  Χωρίς αρνητικές αξιολογήσεις από την ΑΔΙΠ τα ελληνικά πανεπιστήμια Παπαματθαίου Μάρνυ tovima.gr Χωρίς αρνητικές αξιολογήσεις για κανένα πανεπιστήμιο της χώρας, αλλά περισσότερο για την Πολιτεία και την εκάστοτε ηγεσία του υπουργείου Παιδείας που θέτει περιορισμούς στην διοίκηση των ΑΕΙ και περιορίζει την αυτονομία τους, κατατίθεται σύντομα στην Βουλή η έκθεση της ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση).

 • Περιφερειακά Συμβούλια αντί Συμβουλίων ΑΕΙ

  Παιδεία

  Περιφερειακά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΠΣΑΕ), σε καθεμιά από τις 13 περιφέρειες της χώρας, θα θεσμοθετήσει το υπουργείο Παιδείας. Σε κάθε ένα από τα 13 Περιφερειακά Συμβούλια σχεδιάζεται να δοθεί «μποναμάς» τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ για να προχωρήσει στην υλοποίηση του προγραμματισμού του. Θα έχουν αναπτυξιακό και συντονιστικό ρόλο για τα πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα της περιφέρειάς τους.

 • Ολο το νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά προγράμματα

  Παιδεία

  Όλο το νέο νομοσχέδιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, που για μια ακόμη φορά συντάχθηκε χωρίς διάλογο με τα Πανεπιστήμια, δίνει σήμερα στην Σύνοδο των πρυτάνεων ΑΕΙ ο υπουργός Παιδείας. Όλο το νέο νομοσχέδιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, που για μια ακόμη φορά συντάχθηκε χωρίς διάλογο με τα Πανεπιστήμια, δίνει σήμερα στην Σύνοδο των πρυτάνεων ΑΕΙ ο υπουργός Παιδείας.

Back to Top