Τίτλος:
Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Φορέας ΠΜΣ:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 14/09/2018
Προθεσμία:
14/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Τ.Η.Μ. & Μ.Υ.), Ιατρικής, Μουσικών Σπουδών και Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. του Αριστελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) σε συνεργασία με τo Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνουν και λειτουργούν Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών" με τις εξής κατευθύνσεις:

1. Δικτυακή Υπολογιστική-Ηλεκτρονικό Εμπόριο
2. Ευφυή Συστήματα - Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές
3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2310-996023
- παρακάτω σύνδεσμο


Ανακοινώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών»

για το ακαδ. έτος 2018-2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Η κατάθεση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται από 23 Ιουλίου 2018 μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2018 (12:00 – 14:00) στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ισόγειο κτιρίου Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.).

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 
Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Μηχανικών ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.