Τίτλος:
Eυρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες - ERASMUS MUNDUS
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 17/06/2018
Προθεσμία:
17/06/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Mundus το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο μεταπτυχιακό "Eυρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες". Τα άλλα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια είναι:

- Alma Mater Studiorum, Università di Bologna Ιταλία
- Université de Haute-Alsace (Μυλούζ), Γαλλία
- Université Marc Bloch (Στρασβούργο), Γαλλία

Περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2310997515
- e-mail: elsa23a@yahoo.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Eυρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες - ERASMUS MUNDUS που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.