Τίτλος:
Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση (MSc in Bioeconomy Law, Regulation and Management)
Γνωστικό αντικείμενο:
Γεωπονικές Επιστήμες
Επιστήμες Υγείας
Οικονομικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Επιστήμες Ζωής
Ιατρική Επιστήμη
Επιστήμες Διοίκησης
Φορέας ΠΜΣ:
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 31/10/2017
Προθεσμία:
31/10/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

To Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση» (MSc in Bioeconomy Law, Regulation and Management).

Το ΠΜΣ «Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση» προσφέρεται στη μορφή εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης, για την υλοποίηση της οποίας θα χρησιμοποιηθούν προηγμένες τεχνολογίες και σύγχρονες, εποικοδομητικού τύπου διδακτικές μεθοδολογίες. Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι φοιτητο-κεντρική και περιλαμβάνει:

- δια ζώσης αλληλεπίδραση μαθητευόμενων-διδασκόντων με ταυτόχρονη φυσική τους παρουσία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
- ασύγχρονη μάθηση (απελευθέρωση της σχέσης μαθητευόμενων-διδασκόντων από χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς) με κατάλληλη χρήση μεθόδων τηλεκπαίδευσης και τεχνικών διαμορφωτικής αξιολόγησης
- σύγχρονη μάθηση με τη διεξαγωγή συχνών τηλεδιασκέψεων
- αθροιστική αξιολόγηση

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2310 807501,526
- e-mail: admissions@ihu.edu.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση (MSc in Bioeconomy Law, Regulation and Management) που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Γεωπονικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.