Τίτλος:
Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Μηχανικών
Φορέας ΠΜΣ:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 10/11/2017
Προθεσμία:
10/11/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον" στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

- Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον
- Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
- Παράκτια και Λιμενικά Έργα

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 25410-79025, 79611
- e-mail: tlamprid@xan.duth.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Μηχανικών ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.