Τίτλος:
Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Υγείας
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Ιατρική Επιστήμη
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 02/04/2018 έως 21/05/2018
Προθεσμία:
21/05/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία" στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Γενική Κατεύθυνση
2. Υγιεινής Περιβάλλοντος

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 213-2010105, 2010106, 2010108
- e-mail: education@esdy.edu.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Υγείας ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.