Τίτλος:
Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Υγείας
Οικονομικές Επιστήμες
Ιατρική Επιστήμη
Επιστήμες Διοίκησης
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 01/11/2017 έως 15/01/2018
Προθεσμία:
15/01/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μετατπυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας".

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210 7759 962
- e-mail: kgiannop.medschool@gmail.com
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Υγείας ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.