Τίτλος:
Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 15/06/2017
Προθεσμία:
15/06/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης με τίτλο "Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες".

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210 8203665, 210 8203631
- e-mail: emavro@aueb.gr, papakons@aueb.gr
- παρακάτω σύνδεσμο


Για το Ακαδημαϊκό Ετος 2016-2017 η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι 4 Απριλίου 2016 – 15 Ιουνίου 2016

Περίοδος Προσωπικών Συνεντεύξεων:
Ιούνιος 2016.

Για να υπάρχει άνεση στον προγραμματισμό των προσωπικών συνεντεύξεων, συνιστάται στους υποψήφιους που έχουν συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά, να υποβάλλουν την αίτησή τους το νωρίτερο δυνατό.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
Μετά το πέρας των προσωπικών συνεντεύξεων.

Καταληκτική προθεσμία αποδοχής θέσεων:
Μέσα Ιουλίου 2016.

Η επιλογή υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο 2016. Αν υπάρξουν κενές θέσεις θα γίνει δεύτερη φάση επιλογής τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Περίοδος εγγραφών: Σεπτέμβριος 2016

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Μάρκετινγκ και Επικοινωνία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Οικονομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.