Τίτλος:
Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Υγείας
Οικονομικές Επιστήμες
Επιστήμες Ζωής
Ιατρική Επιστήμη
Επιστήμες Διοίκησης
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 24/07/2017
Προθεσμία:
24/07/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας".

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210-4142077, 4142080, 4142298
- e-mail: hem@unipi.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Υγείας ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.