Τίτλος:
Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Επιστήμη Πληροφορικής
Επιστήμες Ζωής
Ιατρική Επιστήμη
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
10/01/2018-30/04/2018
Προθεσμία:
30/04/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες" στις εξής κατευθύνσεις:

1. Γενετική, εξελικτική και συγκριτική βιολογία
2. Φυσιολογία - Τοξικολογία
3. Δομική και Λειτουργική Βιοχημεία
4. Βιοοργανική Χημεία
5. Μοριακή Μικροβιολογία
6. Μοριακή Βιολογία και Γονιδιωματική
7. Βιοτεχνολογία Φυτών και Περιβάλλοντος
8. Βιοπληροφορική

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2410-565220
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.