Τίτλος:
Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Τεχνολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πολυτεχνείο Κρήτης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 28/08/2017
Προθεσμία:
28/08/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον".

Κατά περίπτωση μπορεί κάποια μαθήματα να παρακολουθούνται εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο. Κατά την εξέταση όλων των μαθημάτων απαιτείται η φυσική παρουσία του εξεταζόμενου στους χώρους της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 28210-37102, 37104
- παρακάτω σύνδεσμο


Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις :

Α) «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις»

Β) «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά».

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πολυτεχνείο Κρήτης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πολυτεχνείο Κρήτης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.