Τίτλος:
Διοίκηση των Επιχειρήσεων
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικές Επιστήμες
Επιστήμες Διοίκησης
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 05/07/2017 έως 23/10/2017
Προθεσμία:
23/10/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Ternopil, υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Διοίκηση των Επιχειρήσεων" ("MBA− Master in Business Administration").

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Π.Μ.Σ.- ΜΒΑ) θα λειτουργήσει με δύο τάξεις για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:

- Α΄ τάξη στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.
- Β ΄τάξη στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 24670-87181, 87195, 87060
- e-mail: darvidou@kastoria.teikoz.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διοίκηση των Επιχειρήσεων που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Οικονομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.