Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την ενίσχυση των ερευνητών ανέρχεται στα 9 εκ. ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού έργου είναι τα 200.000 ευρώ

Αιτήσεις υποτροφίας προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μπορούν να κάνουν όσοι ενδιαφέρονται για μεταδιδακτορική διατριβή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την ενίσχυση των ερευνητών ανέρχεται στα 9 εκ. ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού έργου είναι τα 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας στις περιπτώσεις προτάσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα ο ανώτατος δυνατός προϋπολογισμός μπορεί να είναι 350.000 ευρώ για συνεργασία μεταξύ 2 ΜΕ και 450 για συνεργασία μεταξύ 3 ΜΕ.

Αναλυτικά η προκήρυξη

avgi.gr