ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 • Παιδαγωγική της Μουσικής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Παιδαγωγική της Μουσικής" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Διεύθυνση Σχολικής Χορωδίας 2.

 • Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική" στις εξής κατευθύνσεις: 1. Βιοπληροφορική και Υπολογιστική Βιολογία 2.

 • Οπτιοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Οπτιοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή" στις εξής κατευθύνσεις: 1. Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτιοακουστικές Τέχνες 2.

 • Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τις εξής κατευθύνσεις: 1. Μουσική Δημιουργία 2. Μουσική Ερμηνεία 3. Μουσικολογία 4.

 • Πληροφορική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Πληροφορική" στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις: 1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα 2.

Back to Top