Όροι χρήσης

Με την πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση του παρόντος ιστότοπου δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους, καθώς και ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και κανονισμών ελέγχου εξαγωγής και επανεξαγωγής. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε αυτό τον ιστότοπο.   Το metaptixiako.gr έχει δικαίωμα να αναθεωρεί οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, αυτούς τους Όρους Χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό τόπο. Επίσης, μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στις δημοσιεύσεις που αναρτιούνται σε αυτό το δικτυακό τόπο χωρίς ειδοποίηση.   Οι πληροφορίες που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, ή άλλους σκοπούς. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά, συμβουλή, πρόταση ή προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε λήψης αποφάσεων επιλογής προγράμματος σπουδών κλπ.   Πνευματικά Δικαιώματα   Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση σε server, αποστολή, μετάδοση, διανομή ή χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και του περιεχομένων του εν μέρει ή εν συνόλο για τη δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση του metaptixiako.gr, με την εξαίρεση ότι το metaptixiako.gr χορηγεί τη μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια να αποκτάτε πρόσβαση και να παρουσιάζετε τις ιστοσελίδες σε αυτό το δικτυακό τόπο, αποκλειστικά στον υπολογιστή σας και για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Ειδικότερα οι πληροφορίες που αναφέρονται στα Μεταπτυχιακά του metaptixiako.gr προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση και κάθε είδους αναπαραγωγή και αναδημοσίευση απαγορεύεται.   Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να εντάξουν στον ιστότοπό τους το ειδικό "ψαχτήρι" του metaptixiako.gr μέσω του κώδικα που παρέχεται ΕΔΩ.   Η άδεια αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιείτε το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το δικτυακό τόπο, ότι θα τηρείτε τα προβλεπόμενα στις σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και σε οποιεσδήποτε άλλες σημειώσεις περί ιδιοκτησίας, και ότι θα αποδέχεστε οποιουσδήποτε όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις που συνοδεύουν το περιεχόμενο ή κατά άλλο τρόπο καθορίζονται σε αυτό το δικτυακό τόπο.   Το metaptixiako.gr δεν φέρει καμμιά ευθύνη για τους συνδέσμους που προβάλλονται εντός του ιστότοπου από διαφημιστικές εταιρείες (δείτε περισσότερα εδω).

Back to Top