Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) εξειδικεύεται στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, έχει ήδη συμπληρώσει περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, και αποστολή του είναι να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες όσων αναζητούν ευελιξία στις σπουδές τους χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς. Το ΑΠΚΥ έχει πετύχει την καταξίωσή του ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα στα επιστημονικά πεδία των τριών Σχολών του (Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές & Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκηση) και την εδραίωσή του ως μια αξιόπιστη επιλογή για σπουδές υψηλού επίπεδου. Είναι ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.

Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου οι φοιτητές σπουδάζουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους ρυθμό μάθησης, στον ελεύθερο χρόνο που μπορούν να διαθέσουν για να αποκτήσουν έναν αξιόπιστο και αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών για την προσωπικήή και επαγγελματική τους εξέλιξη.Το ΑΠΚΥ έχει αναπτύξει και αναβαθμίζει διαρκώς ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών με state-of-the-art Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό, διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εικονικά εργαστήρια και εργαλεία ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης. Θέτοντας στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας τους φοιτητές και τις ανάγκες τους, το ΑΠΚΥ αξιοποιεί διδακτικές μεθόδους κατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων με διαφορετικά υπόβαθρα -άτομα με οικογένειες, με ειδικές ανάγκες, εργαζόμενους σε προσπάθεια ανέλιξης ή στροφής στην καριέρα τους- τους οποίους υποστηρίζουν κατάλληλα και καθοδηγούν καθηγήτριες και καθηγητές εγνωσμένου κύρους, με διδακτική εξ αποστάσεως εμπειρία. Στο ΑΠΚΥ δεν απαιτείταιφυσική παρουσία σε κανένα στάδιο της φοίτησης, καθώς και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, το ΑΠΚΥ προσφέρει 4 προπτυχιακά και 21 μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και 3 διδακτορικά προγράμματα με 16 ερευνητικές κατευθύνσεις στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, χωρίς να απαιτείται εγγραφή συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της εποχής, το ΑΠΚΥ έχει προσιτό κόστος φοίτησης και διασφαλίζει μειώσεις διδάκτρων για ομάδες του πληθυσμού (π.χ. πολύτεκνοι, μονογονείς, απόφοιτοι του ΑΠΚΥ που συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο, άνεργοι).

Προγράμματα Σπουδών 2024-2025

Προπτυχιακά Προγράμματα

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Νομική
 • Οικονομικά
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
 • Βιοηθική – Ιατρική Ηθική
 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
 • Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική
 • Θεατρικές Σπουδές
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική(νέο)
 • Μηχανική Περιβαλλοντικής Αειφορίας(νέο)
 • ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη
 • Ποινική Δικαιοσύνη(νέο)
 • Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
 • CognitiveSystems (διιδρυματικό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου)
 • Educational Leadership and Policy
 • EnterpriseRiskManagement (διιδρυματικό πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
 • Master of Business Administration (ΜΒΑ)

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 2024 στο www.ouc.ac.cy. Η καταληκτική ημερομηνία για τις διδακτορικές θέσεις είναι 30/05/2024.

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | admissions@ouc.ac.cy