ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ

 • Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσίων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» και αγγλικό τίτλο “Industrial Automation”.

 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας" Για περισσότερες πληροφορίες.

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με 4 κατευθύνσεις

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ((Π.Μ.Σ.) "Master of Business Administration" στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με τέσσερις κατευθύνσεις: α) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία γ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές δ).

 • Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα

  Μεταπτυχιακά

  Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) (πρώην ΤΕΙ Πειραιά) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» ((Master in Energy and Environmental Developments).

 • Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Διοίκησης Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος».

 • Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» (Master in Public Economics and Policy).

 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Λογιστική και Χρηματοοικονομική" με δυο εξειδικεύσεις: - Λογιστική - Χρηματοοικονομική Για περισσότερες πληροφορίες: - τηλέφωνο: 210–5381278.

 • Διαχείριση και Διοίκηση Κατασκευών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με το Kingston University (U.K.) πραγματοποιεί δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα με τίτλο: "MSc in Management in Construction & MSc in Structural Design and Construction Management". Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

Back to Top