ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Μεταπτυχιακά

  Το ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Kentucky (U.S.A.) υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).

 • Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του TEI Πειραιά οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη "Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διεθνές Marketing και β) Διεθνή Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων.

 • Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων

  Μεταπτυχιακά

  Το ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kingston της Μ. Βρετανίας οργανώνει ΠΜΣ μερικής φοίτησης, που οδηγεί στην απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης MSc in Networking and Data Communnications (Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων).

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο

  Μεταπτυχιακά

  Το ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το Kingston University οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο "Ηλεκτρονικό Εμπόριο" (MSc in E-Commerce).

 • Ενεργειακά Συστήματα

  Μεταπτυχιακά

  Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ- πρώην ΤΕΙ Πειραιά) υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα "Ενεργειακά Συστήματα" (Master of Science in Energy.

Back to Top