ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

 • Βιώσιμη Ανάπτυξη (MSc in Sustainable Development)

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο "Βιώσιμη Ανάπτυξη" (MSc in Sustainable Development).

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων» (MSc in Strategic Product Design).

 • Ενεργειακά Συστήματα (MSc in Energy Systems)

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ενεργειακά Συστήματα» (MSc in Energy Systems). Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία (3).

 • Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο» (Master of Arts in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies) στις ακόλουθες δύο (2) κατευθύνσεις: 1).

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc in Management).

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA).

Back to Top