Τίτλος:
Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία (MA in Art, Law and Economy)
Γνωστικό αντικείμενο:
Νομικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 14/10/2016
Προθεσμία:
14/10/2016 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος υλοποεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία" (MA in Art, Law and Economy).

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2310-807529, 807527, 807525
- e-mail: admissions@ihu.edu.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία (MA in Art, Law and Economy) που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Νομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.