ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

  • Οι δικαιούχοι των δωρεάν μεταπτυχιακών

    Παιδεία

    Στην αξιοποίηση της περιουσίας τους καλούνται να προχωρήσουν τα ΑΕΙ αλλά και στην εκπόνηση σχεδίων με στόχο να έχουν δικά τους έσοδα, καθώς η χρηματοδότησή τους τελικά θα συνδέεται και με τις προσπάθειες που θα καταβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

  • Γαβρόγλου: Τί θα γίνει με τα Μεταπτυχιακά

    Παιδεία

    ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ “Πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων στα μεταπτυχιακά” * Είναι κοινό “μυστικό” ότι οι αμοιβές ορισμένων καθηγητών από μεταπτυχιακά με υψηλά δίδακτρα μπορεί να φτάνουν στο διπλάσιο του μισθού τους. Μιλάμε για ποσά ακόμη και πάνω από 150 ευρώ την ώρα.

Back to Top