ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  • Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών

    Μεταπτυχιακά

    Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τα Τμήματα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πάτρας και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών".

  • ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων

    Μεταπτυχιακά

    Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων". Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

Back to Top