Τίτλος:
ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων
Γνωστικό αντικείμενο:
Γεωπονικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 13-09-2012
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων".
Για περισσότερες πληροφορίες:
-τηλ. 26410-74108, 74109
-παρακάτω σύνδεσμο
-ακόλουθο συνημμένο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Γεωπονικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.