ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 • Π.Μ.Σ. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

  Μεταπτυχιακά

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών υλοποιεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο "Επιστήμες της Αγωγής" με πέντε (5) κατευθύνσεις: 1. Δια Βίου Εκπαίδευση: Πολιτικές, Επιμόρφωση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 2.

 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με θέμα «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες». Το ΠΜΣ οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής ειδικεύσεις: 1.

 • Περιβαλλοντικές Επιστήμες

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Γεωλογίας, Βιολογίας, Επιστήμης των Υλικών, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ).

 • Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής και Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ).

 • Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές", στις ακόλουθες κατευθύνσεις: Α. Θεωρητικά Μαθηματικά Β. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Γ.

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Μάνατζμεντ 2. Μάρκετινγκ 3.

 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Χημικών Μηχανικών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις περιοχές: 1. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών 2. Περιβάλλον και Ενέργεια 3. Φυσικές, Χηµικές και Βιοχηµικές ∆ιεργασίες 4.

 • Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις "Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής" στις εξής τρεις ειδικεύσεις: 1) Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες.

 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Πολιτικού Μηχανικού στις κατευθύνσεις: 1. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών 2.

 • Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Back to Top