ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 • Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: - Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική - Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία - Ορυκτές Ύλες - Περιβάλλον.

 • Βιοανόργανη Χημεία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας και Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. καθώς και το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Βιοανόργανη Χημεία". Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τα Τμήματα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πάτρας και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών".

 • Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Φυσικής, Ιατρικής, Βιολογίας και Ηλεκτρονικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας" Για περισσότερες πληροφορίες: - τηλέφωνο: 2610-996077.

 • Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Ολοκληρωμένα Συστήματα.

 • Φαρμακευτικές Επιστήμες και Τεχνολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Φαρμακευτικές Επιστήμες και Τεχνολογία" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Βιομηχανική Φαρμακευτική - Φαρμακευτική Ανάλυση 2. Βιομηχανική Φαρμακευτική - Νανοτεχνολογία 3.

 • Μ.Δ.Ε. Τμήματος Βιολογίας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει την εισαγωγή στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών για απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις: α) Οικολογία – Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος β).

 • Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Επιστήμης των Υλικών και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ).

 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Φυσικής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις ακόλουθες κατευθύνσεις: - Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) - Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία & Φυσική Περιβάλλοντος - Ενέργεια και Περιβάλλον - Θεωρητική.

 • Επιστήμες Μηχανικής Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επιστήμες Μηχανικής Περιβάλλοντος".

Back to Top